Åpenbaringen 8 – de fire første basuner

Her går vi gjennomvers for vers i Åpenbaringen 8.

Her går vi gjennomvers for vers i Åpenbaringen 8.

2 Responses to “Åpenbaringen 8 – de fire første basuner”

  1. a. b. 19/10/2017 at 08:35 #

    Hvordan kan du hevde at vers 2 i kapittel 8 skulle være det første verset? Du sier selv at inndelingen av Bibelen er blitt gjort på et mye senere tidspunkt.

    Dessverre er deres fortolkning langt ut på viddene. Det hevdes at basunene blåses etter at helligdomstjenesten er avsluttet. Det er så feil det går an å bli.

    • admin 19/10/2017 at 11:20 #

      Hei A.B Takk for din kommentar. Kapittel inndelingen burde ikke brukes til tidfesting når man tolker, det er poenget med å nevne forslaget at vers 2 innleder en ny sekvens og at forrige kanskje hører til forrige. Tolkningen som presenteres er en historisk tolkning og ble undervist og forstått slik for flere hundre år siden. Å opplyse og undervise i denne tolkningen kan derfor ses på som innlæring i hvordan kapittelet har blitt tolket tidligere av andre, men det kan også ses på som en mulig tolkning i dag. Uansett kan man lære noe 🙂 I denne videoen undervises det IKKE at basunene blåses etter helligdomstjenesten avsluttes, så her kan du ha misoppfattet noe? Gud velsigne deg i videre studier.

Leave a Reply