Åpenbaringen kapittel 9

2 Responses to “Åpenbaringen kapittel 9”

  1. a. b. 19/10/2017 at 16:23 #

    Det er fullstendig på viddene å trekke inn islam og det Osmanske riket. Legg Daniel kapittel 2 til grunn for forståelsen. Hvilke riker er det Daniel 2 gir oss? Jo, Babylon, Medo/Persia, Grekenland og Roma – før Gud oppretter sitt evighetsrike. Flere riker kan det ikke bli i det området av verden som Daniels bok bekymrer seg for, og de samme rikene finner vi i kapittel 7. I kapittel 8 er Babylon utelatt, men Medo/Persia, Grekenland og Romerriket er der, så også i kapittel 11, som begynner med å referere til mederen Dareios. Kongen i nord og kongen i sør springer ut fra disse rikene, og er heller ingen nye elementer.
    Så vis meg klart og tydelig hvor islam kommer inn i bildet, og hvor det Ottomanske riket kommer inn i bildet.

    • admin 20/10/2017 at 13:59 #

      Hei igjen A.B. Takker igjen for at du tar tiden å kommentere. Men det virker ikke som du har sett på videoene i sin helhet? Vi snakker her og i forrige kapittel om Daniel 2 og hvordan Gud viser hvordan hvert av rikene vist på denne statuen faller en etter en. I Åpenbaringen er det da kun relevant å vise fallet til Romerriket bit for bit. Dette forklares veldig nøye både i kapittel 8 og kapittel 9 foredraget og hvordan det henger sammen. Vi vet jo at det ottomanske riket regjerte endog lengere enn de første tre rikene og historisk vet vi de var i dette området. Så dette kan ikke sies å ikke ha skjedd… men likevel er de ikke på statuen i Daniel. Hvorfor? Fordi Statuen i Daniel følger en spesifik tidslinje frem mot Jesu gjenkomst og ikke alle rikers tidslinje. Altså den dekker ikke riker i Asia eller det mongolske riket som var meget stort og andre riker. Isteden får vi mulighet til å følge en tidslinje fra Babylon til Romerriket delt og hvordan hvert av rikene faller bit for bit. Det er derfor av interesse å følge med på hvordan det siste riket mister makt bit for bit da det varsler hvor nærme vi er Kristi rike.

Leave a Reply