Jesu høytider 5: Høst høytidene

Vi avslutter serien med å se på de siste høytidene som er på høsten.