Jesu høytider del 3: Påsken

Her fortsetter serien om de Bibelske høytider, denne gang fokuserer vi på påskens symbolikk og betydning.