Pergamon – Bibelmuseum media

Byen som er nevnt i Åpenbaringsboken kapittel 2 og versene 12-17