Program 10: Hvilken dag skal vi holde hellig?

Episode 5. Denne episoden tar for seg hvilken dag som er den bibelske sabbat, og om det er nødvendig og holde den dagen Gud helliget og velsignet den dag idag. Hvem som endret helligdagene er også nevnt i denne episoden.

Episode 5.

Denne episoden tar for seg hvilken dag som er den bibelske sabbat, og om det er nødvendig og holde den dagen Gud helliget og velsignet den dag idag. Hvem som endret helligdagene er også nevnt i denne episoden.

2 Responses to “Program 10: Hvilken dag skal vi holde hellig?”

 1. Hans-Peter Segerfeldt 07/09/2015 at 06:58 #

  Guds frid mina vänner i Kristus Jesus!

  Ville bara göra ett tillägg om frågan om rätt firande av Sabbaten.

  Rom 14:5-6 “Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar lika högt. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som firar en viss dag gör det för Herren…..”
  Gal 4:10-11 “Ni håller noga reda på dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag kanske har ansträngt mig förgäves bland er”
  Kol 2:16 
”.Låt därför ingen döma er…. när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat”.
  Citaten är tagna är Svenska Folkbibeln.

  Dessa bibelrum i den Heliga Skrift är ju tagna ur det Nya Testamentet, där vi hednakristna är inräknade.

  Jag har inga invändningar över din redogörelse om Guds Sabbat i det gamla förbundet, som specifikt gäller Guds egendomsfolk, judarna, och som burit dem genom alla år av förföljelse. Särskilt den 2000-åriga diasporan efter det andra templets förstörelse.

  Och hur den katolska kyrkan förändrat heliga tider m.m. är för den evangeliskt kristne väl känt.

  Men att börja fira Sabbaten på den riktiga dagen, lördag, blir av praktiska skäl, ganska besvärligt, genom att hela den kristna världen är inrättad på så sätt att Söndagen är den stora och heliga dagen, då man firar Gudstjänst.

  Så länge som jag har frid i mitt hjärta över denna dag som vilodag, och Guds Ord tillåter detta, enligt ovan citerade bibelrum, kommer jag troligen fortsätta att helga denna dag, söndag, tills Herren Själv ger andra direktiv vid Hans kommande, i Jesu namn, amen.

  Hans-Peter Segerfeldt
  Blekinge Ramdala
  Sverige

 2. Steinar Berglund 10/09/2015 at 08:40 #

  Hei Hans-Peter.
  Takk for ditt innlegg.
  Ville bare nevne noen punkter som svar her. På Paulus sin tid var det store krangler om hvilken dag som skulle holdes under høytidene. Aldri på noe sted i bibelen blir det snakket imot å holde den UKENTLIGE sabbaten. Selv idag er det forskjellige deler av Jødene som holder forskjellige dager hellig under Påske, Sukkot MM.

  Alle de tekstene du refererer til Hans-Peter handler om Høytidene og hvilken dag som skulle holdes i forbindelse med de tidene og det er dette som blir tatt opp av Paulus.

  Den ukentlige sabbaten er en del av de 10 bud. Ingen av apostlene eller Jesus hadde i tankene at disse kunne brytes. Dette har med lydighet til Gud å gjøre.

  Du kan og har mulighet til å ikke ønske å følge de 10 bud av enten teologiske, økonomiske eller praktiske årsaker, men du burde være klar over at det er 1 av de 10 bud som brytes ved å ikke holde sabbaten hellig.

  Du sier jo selv at du er klar over at den Katolske kirke har endret denne dagen.
  Du kan velge å holde den dag menneske har satt hellig eller du kan velge å holde den dag Gud har satt hellig, dette er det ikke noen andre som kan velge en deg selv.

  Lydighet mot Gud var den første testen til mennesket. “Ikke spis av treet til kunnskap om godt og vondt” Dette treet var ikke giftig eller uspiselig, men Gud hadde sagt at det ikke skulle røres fordi denne ulydigheten ville lede til et skille mellom dem og Gud grunnet synd.

  Når jeg leser min bibel ser jeg løfter overalt i både nye og gamle testamentet om velsignelsen ved å holde Guds Lov og dermed også sabbaten som er en del av denne loven. Vil bare nevne noen skriftsteder i det nye testamentet som omtaler Loven og alt i den.

  Matteus 5:18 For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel av loven forgå, før alt er oppfylt.

  Matteus 19:17-19 “…Men hvis du vil gå inn til livet, så hold budene. Han sa til Ham Hvilke? Jesus sa: Du skal ikke drepe. Du skal ikke drive hor. Du skal ikke stjele. Du skal ikke avlegge falskt vitnesbyrd. hedre din far og din mor og elsk din neste som deg selv.” Her refererer Jesus spesifikt til de 10 bud som budene du skal holde.

  Jacob 2:10-11 Ty om någon håller hela lagen i övrigt, men felar i ett, så är han skyldig till allt.Densamme som sade: »Du skall icke begå äktenskapsbrott», han sade ju ock: »Du skall icke dräpa.» Om du nu visserligen icke begår äktenskapsbrott, men dräper, så är du dock en lagöverträdare.

  1johannes brev 3:4 Hver den som gjør synd, gjør også lovbrudd, og synd er lovløshet.

  1 johannes 2:3 Därav veta vi att vi hava lärt känna honom, därav att vi hålla hans bud.

  Så igjen Hans-Peter. Du kan velge å ikke holde det 4 bud grunnet at det er praktisk fordi alle andre ikke gjør det, men du burde tenke og studere dette veldig nøye for du bevisst velger å gå imot det Budet sier.

  MVH Steinar

Leave a Reply