Program 10: Hvilken dag skal vi holde hellig?

Episode 5. Denne episoden tar for seg hvilken dag som er den bibelske sabbat, og om det er nødvendig og holde den dagen Gud helliget og velsignet den dag idag. Hvem som endret helligdagene er også nevnt i denne episoden.

Episode 5.

Denne episoden tar for seg hvilken dag som er den bibelske sabbat, og om det er nødvendig og holde den dagen Gud helliget og velsignet den dag idag. Hvem som endret helligdagene er også nevnt i denne episoden.

One Response to “Program 10: Hvilken dag skal vi holde hellig?”

 1. Hans-Peter Segerfeldt 07/09/2015 at 06:58 #

  Guds frid mina vänner i Kristus Jesus!

  Ville bara göra ett tillägg om frågan om rätt firande av Sabbaten.

  Rom 14:5-6 “Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar lika högt. Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som firar en viss dag gör det för Herren…..”
  Gal 4:10-11 “Ni håller noga reda på dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag kanske har ansträngt mig förgäves bland er”
  Kol 2:16 
”.Låt därför ingen döma er…. när det gäller högtid eller nymånad eller sabbat”.
  Citaten är tagna är Svenska Folkbibeln.

  Dessa bibelrum i den Heliga Skrift är ju tagna ur det Nya Testamentet, där vi hednakristna är inräknade.

  Jag har inga invändningar över din redogörelse om Guds Sabbat i det gamla förbundet, som specifikt gäller Guds egendomsfolk, judarna, och som burit dem genom alla år av förföljelse. Särskilt den 2000-åriga diasporan efter det andra templets förstörelse.

  Och hur den katolska kyrkan förändrat heliga tider m.m. är för den evangeliskt kristne väl känt.

  Men att börja fira Sabbaten på den riktiga dagen, lördag, blir av praktiska skäl, ganska besvärligt, genom att hela den kristna världen är inrättad på så sätt att Söndagen är den stora och heliga dagen, då man firar Gudstjänst.

  Så länge som jag har frid i mitt hjärta över denna dag som vilodag, och Guds Ord tillåter detta, enligt ovan citerade bibelrum, kommer jag troligen fortsätta att helga denna dag, söndag, tills Herren Själv ger andra direktiv vid Hans kommande, i Jesu namn, amen.

  Hans-Peter Segerfeldt
  Blekinge Ramdala
  Sverige

Leave a Reply