Reisefilm fra Istanbul og de 7 byer del 2

En kort liten reisefilm fra de syv byene som er nevnt i Åpenbaringsboken.