Mot Historiens Klimaks og oppfyllelsen av det som ble vist EGWhite for 100 år siden