Tag Archives: betydning
Question 2: WHEN WAS THE ARK HIDDEN? (Ark Files)

Question 2: WHEN WAS THE ARK HIDDEN? (Ark Files)

When was the Ark of the covenant hidden or removed from the temple? Many have tried to figure out what happend to the ark of the covenant containing the ten commandments written with God’s own finger. This bible-study might indicate when it was taken away from the temple.

Leave a comment Continue Reading →
David Gates

David Gates’ Testimonies On Music

this video is edited from videos of FaithCampAsia-Visayas 2010 at Central Philippine Adventist College

Leave a comment Continue Reading →
He Calles Them All By Names

He Calles Them All By Names

Ancient traditions about the star patterns show that people from different parts of the world saw the same images, images which are not easy to recognize when one look at the stars themselves. Was this only a coincidence? Or is it a testimony of a common origine? The Bible tells us that God gave the […]

Leave a comment Continue Reading →
The Ark In The Sanctuary

The Ark In The Sanctuary – Arkfiles ep.5

The Ark was placed into a sanctuary service. Both in the tabernacle in the desert and in the temple in Jerusalem. What did God want to teach people through this service? And did it contain a prophetic insight to the plan of salvation. What part did The Ark play in the sanctuary service? Engelsk webserie […]

Leave a comment Continue Reading →
Han nevner dem ved navn

Han nevner dem ved navn

Gamle tradisjoner om stjernebildene vitner om at mennesker fra ulike deler av verden så de samme figurene, figurer det ikke er lett å gjenkjenne ut ifra stjernene i seg selv. Var dette et tilfeldig sammentreff? Eller viser det tilbake til et felles opphav? Bibelen forteller oss at Gud selv gav stjernene deres navn. Dokumentaren “Han […]

Leave a comment Continue Reading →
Edens Hage

Edens Hage – Reisen inn i første Mosebok del 1

I denne reisedokumentaren begynner vi i byen Van som lenge har har hatt tradisjoner som sier at Edens hage en gang lå her. Vi ser nærmere på den historiske arven hos andre folkeslag som også beretter om en spesiell hage hvor synd ikke eksisterte. Hvilket hendelser og tradisjoner fra Edens hage har vi ennå i […]

Leave a comment Continue Reading →