Tag Archives: reformasjonen
Reformasjonshistorie: Guds lov

Reformasjonshistorie: Guds lov

Reformasjonen hadde stadig tilbakeskritt da reformatorene ble redd for å erstatte tradisjon med Guds ord. Nesten vær sterk reformator ble veileder for en gruppering som ikke gikk videre lære-messig etter sin lærers død.

Leave a comment Continue Reading →
Reformasjonshistorie: Ulrich Zwingli

Reformasjonshistorie: Ulrich Zwingli

Enda en skikkelse i Europas historie som var med å bringe Bibelen ut til folket ved å oversette det til folkets språk. Zwingly er mest kjent for å ha hjulpet Nord-Sveits ut av katolsk influert territorium.

Leave a comment Continue Reading →

‘Reformasjonen’ gjennom tidene

‘Reformasjonen’ gjennom tiden – Bjørn Nødland

Leave a comment Continue Reading →
Reformasjonen i Nederland og Menno Simons

Reformasjonen i Nederland og Menno Simons

Økt kunnskap om Bibelens innhold ledet til splittelsen mellom Den katolske kirke og folket. Menno Simens fant ingenting om barnedåp i Bibelen og ble en del av en bevegelse som tok voksendåp.

Leave a comment Continue Reading →
Reformasjonshistorie: Martin Luther

Reformasjonshistorie: Martin Luther

Leave a comment Continue Reading →
Reformasjonshistorie 2: John Wycliffe

Reformasjonshistorie 2: John Wycliffe

Leave a comment Continue Reading →
Reformasjonshistorie: Columba og Skotland

Reformasjonshistorie: Columba og Skotland

Columba drev misjon fra en liten øy i Skotland som heter Iona. Senere kom det flere modig menn fra Skotland.

Leave a comment Continue Reading →