Tag Archives: evolusjon
Creation Seminar 4

Creation Seminar 4 – Kent Hovind – Lies In The Textbooks

Leave a comment Continue Reading →
Creation Seminar 1

Creation Seminar 1 – Kent Hovind – Age of the Earth.

Leave a comment Continue Reading →
The Fingerprints Of Creation

The Fingerprints Of Creation

Discover what evolutionary geologists and geophysicists call “a tiny mystery”… microscopic scientific evidence that appears to undenyingly support the instantaneous creation of the earth’s foundation rocks – the granites.

Leave a comment Continue Reading →
The Young Age Of The Earth

The Young Age Of The Earth

By Robert V. Gentry http://www.halos.com Earth Science Associates P.O.Box 12067 Knoxville, TN 37912-0067

Leave a comment Continue Reading →
Mens Vi Venter TV

Mens Vi Venter TV – Finnes det en Gud?

Mens vi venter er et blad drevet av ekteparet Elin og John Berglund i over 15 år. Denne programserien tar for seg noen av de mange temaer relatert til kristendom, teologi, arkeologi og profetier som er knyttet opp mot Jesu annet komme.  

Leave a comment Continue Reading →