Tag Archives: matlover
Hvem lover gjelder, apostelmøtet og helligdommen

Hvem lover gjelder, apostelmøtet og helligdommen

Er Guds lov opphevet? Hvilket lover ble opphevet på korset? Sier Paulus at Guds sabbat ikke lenger er gjeldende? Og hvilket lover var det de ba hedninger holde på apostelmøtet? Har det vært vranglære som har ledet folk vekk fra sannheten, er disse versene misforståtte?

Leave a comment Continue Reading →