Tag Archives: william tyndale
Reformasjonshistorie: William Tyndale

Reformasjonshistorie: William Tyndale

På en tid da Bibelen var forbudt trosset William Tyndale lovverket for å oversette og spre Bibelen på engelsk. Det måtte han bøte med livet for og han ble henrettet ved å bli brent på bålet.

Leave a comment Continue Reading →