Bibelske Pafos

Vi ser på restene etter denne byen som er beskrevet i Bibelen.