Jesu høytider del 2 – Skal vi holde dem?

Fortsettelse på forrige seminar  Jesu høytider del 1