Kan en stole på bibelen? H.H

Heiki snakker her om alle funn som har gjordt som bekrefter Bibelens troverdighet som en historisk bok.