THE ARK AND THE BLOOD – The discovery of the Ark of the Covenant

Det er mulig å velge norsk teksting på youtube videoen!