Har det noen betydning hvilken bibelutgave vi leser?

Gisle viser noen av forskjellene i de forskjellige biblene.