Mens Vi Venter – Er Bibelen relevant for vår tid?

Episode 2 Kan det postmoderne menneske ha nytte av en bok skrevet for mer enn 2000 + år siden? Kan denne boken endre en verden med krig og katastrofer, umoral og kriminalitet? På hvilken måte er Bibelen en aktuell bok i dag? Dette er tema for samtale og bibelstudium.

Episode 2

Kan det postmoderne menneske ha nytte av en bok skrevet for mer enn 2000 + år siden?

Kan denne boken endre en verden med krig og katastrofer, umoral og kriminalitet?
På hvilken måte er Bibelen en aktuell bok i dag? Dette er tema for samtale og bibelstudium.

No comments yet.

Leave a Reply