Paul and The Law – Arkfiles ep.10

This episode explains why the law inside the Ark would be relevant to us today. Many seem to think the law is done away with. What was to discussion on Gods law about in the time of the apostles? Engelsk webserie som tar for seg de forskjellige påstander at Paktens ark er funnet og da […]

This episode explains why the law inside the Ark would be relevant to us today. Many seem to think the law is done away with. What was to discussion on Gods law about in the time of the apostles?

Engelsk webserie som tar for seg de forskjellige påstander at Paktens ark er funnet og da spesielt påstanden at den er funnet ved Gordens Golgata.

Serier går inn i dybden på hensikten og funksjonen til arken og hvilken betydning det har for oss som lever i dag.

For mer informasjon: www.arkfiles.net

No comments yet.

Leave a Reply