The Ark And The Third Temple – Arkfiles ep.9

Many people are eager about a discovery of the Ark because they think a new jewish temple will be built in Jerusalem. Is this the purpose of God revealing the Ark? Will a third temple be built before Christ returns? Engelsk webserie som tar for seg de forskjellige påstander at Paktens ark er funnet og […]

Many people are eager about a discovery of the Ark because they think a new jewish temple will be built in Jerusalem. Is this the purpose of God revealing the Ark? Will a third temple be built before Christ returns?

Engelsk webserie som tar for seg de forskjellige påstander at Paktens ark er funnet og da spesielt påstanden at den er funnet ved Gordens Golgata.

Serier går inn i dybden på hensikten og funksjonen til arken og hvilken betydning det har for oss som lever i dag.

For mer informasjon: www.arkfiles.net

No comments yet.

Leave a Reply