Shelter Talks 8: Status og tjeneste

Betrakning rundt jag etter status/posisjon og det å tjene.