King of The Ark – Arkfiles ep.4

Is there a king of the Ark? What is His area of juristiction and will He come back to jugde the world? What part plays the Ark of the covenant in all of this?   Engelsk webserie som tar for seg de forskjellige påstander at Paktens ark er funnet og da spesielt påstanden at den […]

Is there a king of the Ark? What is His area of juristiction and will He come back to jugde the world? What part plays the Ark of the covenant in all of this?

 

Engelsk webserie som tar for seg de forskjellige påstander at Paktens ark er funnet og da spesielt påstanden at den er funnet ved Gordens Golgata.

Serier går inn i dybden på hensikten og funksjonen til arken og hvilken betydning det har for oss som lever i dag.

For mer informasjon: www.arkfiles.net

No comments yet.

Leave a Reply